Direct contact? Bel: 020 - 854 00 42

HomeBlogHelpt dit actieplan mkb-ondernemers door de cor...

Helpt dit actieplan mkb-ondernemers door de coronacrisis?

Helpt dit actieplan mkb-ondernemers door de coronacrisis?

Nieuws Corona

Helpt dit actieplan mkb-ondernemers door de coronacrisis?

Wat valt er te doen aan de worsteling van mkb-ondernemers met corona? SchuldenlabNL, het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken en Deloitte hebben de impact van COVID-19 op het mkb onderzocht en willen deze ondernemers helpen. Wat houdt hun plan precies in?

Het is hartverscheurend dat sommige mkb-ondernemers hun levenswerk teloor zien gaan", zegt Sadik Harchaoui, Chef de Mission van SchuldenlabNL. ,,Het is al erg genoeg dat velen hun spaargeld kwijtraken. We moeten zien te voorkomen dat ze ook nog eens extra in de schulden raken en er persoonlijk niet meer uitkomen. Ons actieplan is erop gericht professionele hulp beschikbaar te maken bij de groeiende groep ondernemers in moeilijkheden."

De Nederlandse economie wordt hard getroffen als gevolg van COVID-19. Hierdoor zal de schuldenproblematiek in Nederland toenemen, ook onder het mkb. Naast het mkb worden ook zelfstandigen zonder personeel hard geraakt. SchuldenlabNL, het Verbond van Verzekeraars en De Nederlandse Vereniging van Banken gaven Deloitte de opdrac

Het onderzoek vult de adviezen en het jaarbericht ‘Staat van het MKB 2020’ van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap aan. Deze organisatie beschrijft daarin hoe de structurele problemen aan te pakken en schetst de onderdelen voor herstel en groei van het mkb.

Routekaart voor corona-actieplan

Uit het onderzoek komt naar voren voor welke uitdagingen ondernemers en hun omgeving staan bij het signaleren van een probleem, het zoeken van hulp en het vinden van een passende oplossing. Het schetst de routekaart voor een corona-actieplan voor het mkb, waarbij partijen rondom en met mkb-ondernemers gemobiliseerd worden om gezamenlijk aan oplossingen te werken. Deze oplossingen moeten ervoor zorgen dat mkb-ondernemers met (beginnende) financiële problemen vroegtijdig worden ondersteund met passende oplossingen. Bij het opschalen van oplossingen ligt de focus op zelfstandige ondernemers, in het bijzonder in relatie tot gemeenten.

'Steunmaatregelen beter stroomlijnen'

Een van de belangrijkste bevindingen is dat het cruciaal is om het aanbod voor ondernemers beter te stroomlijnen. De versnippering is momenteel groot en er wordt dubbel werk gedaan op verschillende plekken. De steunmaatregelen van de overheid houden momenteel een deel van de mkb-ondernemingen overeind. Maar dat verandert wanneer de steunmaatregelen van de overheid stoppen. Niemand kan op dit moment goed voorspellen wanneer de balans tussen uitgaven en omzet weer terug is. Dat heeft gevolgen voor de schuldenlast van deze ondernemingen. De kleine ondernemers hebben ook moeite om toegang te krijgen tot de gemeentelijke schuldhulp.

Er is volgens de betrokken organisaties maatwerk nodig voor deze ondernemers. Sommigen willen schuldenzorgvrij stoppen, anderen hebben laagdrempelige coaching nodig. Of specifieke ondersteuning en kennis om de continuïteit te borgen van zijn of haar bedrijf. Publieke en private partijen kunnen al deze verschillende ondernemers sneller naar het juiste loket verwijzen als ze intensiever gaan samenwerken en elkaar versterken vanuit het perspectief van de ondernemer. Het doel hiervan is effectieve methodes opschalen om onnodige versnippering tegen te gaan en ondernemers met maatwerk beter, sneller en efficiënter helpen.

"Financiële sector wil zich inspannen om ondernemers met schuldenproblematiek bij te staan"

Chris Buijink, Nederlandse Vereniging van Banken

,,Ondernemers krijgen het door de noodzakelijke maatregelen tegen COVID-19 steeds moeilijker dit jaar", vreest Richard Weurding van Verbond van Verzekeraars. ,,Wij werken samen met alle partners van SchuldenlabNL om publiek en privaat de krachten te bundelen. Met dit rapport hebben we een goed inzicht in de mogelijkheden om ondernemend Nederland te helpen."

Ondernemers vroegtijdig ondersteunen

Het corona-actieplan heeft als doel om met partijen gezamenlijk te werken aan oplossingen die ervoor zorgen dat ondernemers met (beginnende) financiële problemen vroegtijdig worden ondersteund. Een voorbeeld daarvan is het inrichten van een gepersonaliseerde hulproute voor deze ondernemers.

,,Het rapport is onderdeel van de brede inspanningen van de financiële sector om ondernemers op het gebied van schuldenproblematiek bij te staan", zegt Chris Buijink namens de Nederlandse Vereniging van Banken. ,,Zeker gelet op de huidige situatie is dat onverminderd relevant. Naast de financieringen en betaalpauzes vanuit de banken naar ondernemers, tot op heden meer dan 33 miljard euro, richten deze inspanningen zich ook op het bieden van gericht advies en informatie."

Bron: deondernemer.nl