Direct contact? Bel: 020 - 854 00 42

HomeBlogCOVID-19 actieplan voor het MKB in Nederland

COVID-19 actieplan voor het MKB in Nederland

COVID-19 actieplan voor het  MKB in Nederland
Veel ondernemers in het mkb hebben het gevoel met de rug tegen de muur te staan. Door de voortdurende lockdown teren zij in op hun eigen vermogen, liggen persoonlijke schulden op de loer en lopen faillissementen naar verwachting op. SchuldenlabNL, het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken en Deloitte hebben de impact van COVID-19 op mkb’ers onderzocht en presenteren een breed plan om mkb’ers te op cruciale momenten helpen. Het gaat hierbij in beginsel om niet-financiële hulp, in aanvulling op de liquiditeitssteun van de overheid, de banken en (andere) schuldeisers. Doel is om mkb’ers zo goed mogelijk uit deze crisis te laten komen.

 

“Het is hartverscheurend dat sommige mkb’ers hun levenswerk teloor zien gaan. Het is al erg genoeg dat velen hun spaargeld kwijtraken. We moeten zien te voorkomen dat ze ook nog eens extra in de schulden raken en er persoonlijk niet meer uitkomen. Ons actieplan is erop gericht professionele hulp beschikbaar te maken bij de groeiende groep ondernemers in moeilijkheden,” zegt Sadik Harchaoui, Chef de Mission van SchuldenlabNL.

 

De Nederlandse economie wordt hard getroffen als gevolg van COVID-19. Hierdoor zal de schuldenproblematiek in Nederland toenemen, ook onder het mkb. Binnen het mkb worden vooral zelfstandigen zonder personeel (ZZP) hard geraakt. SchuldenlabNL, het Verbond van Verzekeraars en De Nederlandse Vereniging van Banken gaven Deloitte de opdracht om de impact van COVID-19 specifiek op het mkb te onderzoeken. De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek zijn dat er teveel versnippering is in het hulpaanbod voor ondernemers. Daarnaast wordt het wiel onnodig te vaak opnieuw uitgevonden. Er is maatwerk nodig. Tijdens een webinar op donderdag 21 januari bespreken betrokken stakeholders concrete oplossingsrichtingen met elkaar.
Zie ook: COVID-19 actieplan voor het MKB in Nederland

Het mkb is de drijvende kracht van de Nederlandse economie. Dit onderzoek vult de adviezen en het jaarbericht ‘Staat van het MKB 2020’ van het Nederlands Comité voor ondernemerschap aan. Het Comité beschrijft daarin hoe de structurele problemen aan te pakken en schetst de onderdelen voor herstel en groei van het mkb.

Impact ondernemers is groot

Uit het onderzoek komt naar voren voor welke uitdagingen ondernemers en hun omgeving staan bij het signaleren van een probleem, het zoeken van hulp en het vinden van een passende oplossing. Het onderzoek schetst de routekaart voor een COVID-19 Actieplan voor het mkb, waarbij partijen rondom en met mkb-ondernemers gemobiliseerd worden om gezamenlijk aan oplossingen te werken. Deze oplossingen moeten ervoor zorgen dat mkb-ondernemers met (beginnende) financiële problemen vroegtijdig worden ondersteund met passende oplossingen. Bij het opschalen van oplossingen ligt de focus op zelfstandige ondernemers, in het bijzonder in relatie tot gemeenten.

Maatwerk oplossingen zijn nodig

Een van de belangrijkste bevindingen is dat het cruciaal is om het aanbod voor ondernemers beter te stroomlijnen. De versnippering is momenteel groot en er wordt dubbel werk gedaan op verschillende plekken. De steunmaatregelen van de overheid houden momenteel een deel van de mkb-ondernemingen overeind. Maar dat verandert wanneer de steunmaatregelen van de overheid stoppen. Niemand kan op dit moment goed voorspellen wanneer de balans tussen uitgaven en omzet weer terug is. Dat heeft gevolgen voor de schuldenlast van deze ondernemingen. De kleine ondernemers hebben ook moeite om toegang te krijgen tot de gemeentelijke schuldhulp. Er is maatwerk nodig voor deze ondernemers. Sommigen willen schuldenzorgvrij stoppen, anderen hebben laagdrempelige coaching nodig. Of specifieke ondersteuning en kennis om de continuïteit te borgen van zijn of haar bedrijf. Publieke en private partijen kunnen al deze verschillende ondernemers sneller naar het juiste loket verwijzen als ze intensiever gaan samenwerken en elkaar versterken vanuit het perspectief van de ondernemer. Het doel hiervan is effectieve methodes opschalen om onnodige versnippering tegen te gaan en ondernemers met maatwerk beter, sneller en efficiënter helpen.

Webinar over mogelijke oplossingsrichtingen

Het COVID-19 Actieplan heeft als doel om met partijen gezamenlijk te werken aan oplossingen die ervoor zorgen dat ondernemers met (beginnende) financiële problemen vroegtijdig worden ondersteund. Een voorbeeld daarvan is het inrichten van een gepersonaliseerde hulproute voor deze ondernemers. Tijdens een webinar op donderdag 21 januari zullen betrokken ministeries, gemeenten, brancheorganisaties en ondernemers concrete oplossingsrichtingen met elkaar bespreken.

 

Mohamed Bouker, Deloitte:
”Door middel van publiek-private samenwerking hebben we de impact van COVID-19 op het mkb in kaart kunnen brengen. De prioriteit ligt nu op het uitwerken van een toegankelijke en actiegerichte hulproute die zich richt op de gehele keten om het mkb verder te ondersteunen tijdens deze crisis en hen te helpen toekomstbestendig te maken.”

Richard Weurding, Verbond van Verzekeraars:
“Ondernemers krijgen het door de noodzakelijke maatregelen tegen COVID-19 steeds moeilijker dit jaar. Wij werken als Verbond van Verzekeraars samen met alle partners van SchuldenlabNL om publiek en privaat de krachten te bundelen. Met dit rapport hebben we een goed inzicht in de mogelijkheden om ondernemend Nederland te helpen.’’

Chris Buijink, Nederlandse Vereniging van Banken:
“Het rapport is onderdeel van de brede inspanningen van de financiële sector om ondernemers op het gebied van schuldenproblematiek bij te staan. Zeker gelet op de huidige situatie is dat onverminderd relevant. Naast de financieringen en betaalpauzes vanuit de banken naar ondernemers, tot op heden meer dan EUR 33 miljard, richten deze inspanningen zich ook op het bieden van gericht advies en informatie."